KDU.breadcrumbs.homeKraj Informace Vyhlášení primárních voleb pro volby do Senátu v r. 2020
Zpět

Vyhlášení primárních voleb pro volby do Senátu v r. 2020

Přidáno 15. 7. 2019
Krajský výbor KDU-ČSL MSK:
 
vyhlašuje na základě § 27 odst. 3 Stanov KDU-ČSL primární volby do Senátu PČR v roce 2020 ve volebních obvodech č. 69 – Frýdek-Místek, č. 72 – Ostrava-město, č. 75 Karviná
Krajský výbor KDU-ČSL MSK:
 
  • vyhlašuje na základě § 27 odst. 3 Stanov KDU-ČSL primární volby do Senátu PČR v roce 2020 ve volebních obvodech č. 69 – Frýdek-Místek, č. 72 – Ostrava-město, č. 75 Karviná,
 
  • vyhlašuje v souladu s čl. 10 Nominačního řádu KDU-ČSL termín konání primárních voleb na 27. 9. 2019,
 
  • určuje formu volby nepřímou,
 
 
  • ukládá předsedům příslušných okresních a oblastních výborů zajistit přípravu a organizaci primárních voleb ve smyslu Nominačního řádu KDU-ČSL a ustanovit Nominační komisi pro volby do Senátu 2020 do 27. 7. 2019,
 
  • stanovuje adresu pro doručení návrhů na kandidáty:
volební obvod č. 69 – Frýdek-Místek
Okresní kancelář KDU-ČSL, Palackého 129, 738 02 Frýdek-Místek
volební obvod č. 72 – Ostrava-město
Okresní kancelář KDU-ČSL, 28. října 3117/61, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
volební obvod č. 75 Karviná
Poslanecká kancelář Mgr. Bc. Pavly Golasowské, DiS., Nám. Svobody 527, 739 61 Třinec
 
  • nejzazší  termín pro doručení návrhů na kandidáty: 27. 8. 2019 do 16:00 hodin
 
Návrhy na kandidáty do senátu PČR mohou podat jednotliví členové volebního obvodu a orgány KDU-ČSL na předepsaném formuláři do 27. 8. 2019 do 16:00 hodin na adresy výše uvedené dle jednotlivých volebních obvodů. Součástí písemného návrhu na kandidáta musí být doklad o zaplacení nominačního poplatku, který ve výši 1000,- Kč za kandidáta hradí navrhovatel. (hotově nebo na účet daného okresu, oblasti: Frýdek-Místek 107-9397520207/0100; Karviná 107-9397810247/0100; Ostrava 107-6242530247/0100 jako v.s. uveďte datum narození kandidáta)
 
  • za volitele určuje KV členy jednotlivých okresních výborů ve volebních obvodech.
 
Ve Frýdku-Místku 15. 7. 2019
 
 
                                                                                                           Ivana Váňová, MBA
                                                                                               krajská tajemnice KDU-ČSL MSK