KDU.breadcrumbs.homeKraj Informace Vyhlášení primárních voleb pro volby do zastupitelstva kraje v r. 2020
Zpět

Vyhlášení primárních voleb pro volby do zastupitelstva kraje v r. 2020

Přidáno 15. 7. 2019
Krajský výbor KDU-ČSL MSK:
 
vyhlašuje na základě § 27 odst. 3 Stanov KDU-ČSL primární volby do zastupitelstva kraje v roce 2020
Krajský výbor KDU-ČSL MSK:
 
-       vyhlašuje na základě § 27 odst. 3 Stanov KDU-ČSL primární volby do zastupitelstva kraje v roce 2020,
 
-       vyhlašuje v souladu s čl. 10 Nominačního řádu KDU-ČSL termín konání primárních voleb na 4. 10. 2019 v 17:00 hodin, Ostrava-Poruba
 
-       určuje formu volby nepřímou,
 
-       pro přípravu a organizaci primárních voleb ve smyslu Nominačního řádu KDU-ČSL zvolil za členy Nominační komise pro volby do zastupitelstva kraje 2020:
Carbolová Anna, Jurková Lucie, Bařák Tomáš, Obdržálek Zbyněk, Ivana Váňová,
 
-       stanovuje adresu pro doručení návrhů na kandidáty:
Krajská kancelář KDU-ČSL, Palackého 129, 738 02 Frýdek-Místek
 
-       nejzazší  termín pro doručení návrhů na kandidáty: 3. 9. 2019 do 16:00 hodin
 
Návrhy na kandidáty do zastupitelstva kraje 2020 mohou podat jednotliví členové krajské organizace KDU-ČSL MSK a orgány KDU-ČSL na předepsaném formuláři do 3. 9. 2019 do 16:00 hodin na adresu výše uvedenou. Součástí písemného návrhu na kandidáta musí být doklad o zaplacení nominačního poplatku, který ve výši 600,- Kč za kandidáta hradí navrhovatel. (hotově nebo na číslo účtu 85533761/0100 - v.s. datum narození kandidáta)
 
-       za volitele určuje KV členy KV KDU-ČSL MSK + za každých započatých 500 členů OV dalšího 1 delegáta, tzn. okres BR 1, F-M 2, KI 1, NJ 2, OP 2, OV 1, na základě volby a usnesení těchto okresů a oblasti.
 
 
Ve Frýdku-Místku 15. 7. 2019
 
 
                                                                                                           Ivana Váňová, MBA
                                                                                               krajská tajemnice KDU-ČSL MSK