21. 10. 2018 14:32
Velmi rád jsem přijal pozvání na již v pořadí 17. ročník soutěže v přednesu křesťanské prózy a poesie ,,Svatováclavská réva", v Katolickém domě v Lubině, kterou pořádá sportovní organizace Orel. Vzácnými hosty byli, poslanec Parlamentu ČR a starosta Orla, pan Stanislav Juránek, pan Leo Žídek z Konfederace politických vězňů a bývalý senátor a místostarosta města Kopřivnice, pan Jaroslav Šula.
Srdečné poděkování patří všem organizátorům soutěže a v neposlední řadě všem soutěžícím.


Buďme v kontaktu