Zpět

Ing. Michal Jedlička

Místopředseda KV, předseda OV Opava