Zpět

Stanislav Štefek, DiS.

Místopředseda KV, předseda OV Nový Jičín