Zpět

ŽIVÝ BETLÉM V TICHÉ

Přidáno 3. 1. 2019
Ilustrační foto
V sobotu 22. 12. 2018 od 16 hodiny opět proběhl Živý betlém v Tiché v prostorách před obecním úřadem. Zahájil ho pěvecký místní sbor Tichavjánek pod vedením paní ředitelky Lucie Dobiášové. Bylo vidět, že si děti své vystoupení užívají a své nadšení přenesly i na nás. 
I přes nepřízeň počasí dorzilo hodně lidí. Děkuji všem účasníkům a pomocníkům za jejich obětavou pomoc a realizaci a těšíme se opět za rok.