Zpět

Ing. Michal Jedlička

Přidáno 19. 7. 2016
Ilustrační foto
PROČ KANDIDUJI ?
Kandidaturu do krajského zastupitelstva jsem přijal, protože si uvědomuji sílu kraje a jeho vlivu na život obyvatel žijících, podnikajících či navštěvujících jej. Rád bych se spolupodílel na směrovaní a formování nezaměnitelné charakteristiky našeho kraje. Z konkrétních oblastí se chci zaměřit na pokračování protipovodňových úprav přispívajících k ochraně obyvatel a jejich majetku, a to v souladu s přírodou. Další oblastí, kde chci přiložit pomocnou ruku, je péče a služby nabízené seniorům v kraji, dopravní řešení a ochrana životního prostředí v našem specifickém a originálním kraji. Pro práci pro kraj mám dostatek elánu, chuti a sil.