KDU.breadcrumbs.homeOkresy Ostrava - město Aktuality Náměstek primátora města Ostravy Zbyněk Pražák pro Moravskoslezský DENÍK
Zpět

Náměstek primátora města Ostravy Zbyněk Pražák pro Moravskoslezský DENÍK

Přidáno 28. 8. 2019
Ilustrační foto
Občané Ostravy mají k dispozici opravdu kvalitní sociální služby.
Náměstek primátora města Ostravy mimo jiné sděluje:
Lidé každého věku se mohou nalézat v situaci, kdy potřebují pomoc a podporu v rozsahu širším, než jim může poskytnout rodina či přátelé. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům nebo jejich rodinám pokud se ocitnou v nepříznivé situaci a potřebují pomoc při jejich zvládání.
Město Ostrava nabízí svým obyvatelům pomoc a podporu při řešení náročných životních situací prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy  a zřízených příspěvkových organizací sociálního  i zdravotního charakteru. Spolupracujeme s krajským úřadem, městskými obvody, a nestátními neziskovými organizacemi, což jsou například spolky, účelová zařízení registrovaných církví, obecně prospěšné společnosti nebo i fyzické osoby. Zabezpečujeme činnosti v oblastech sociální péče, zdravotnictví, prevence kriminality, i drogové problamtiky.
Pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví dále zajišťují sociálně-právní ochranu dětí a komplexní sociální práci, koordinují aktivity související s plánováním sociálních služeb.
Město Ostrava plánuje sociální služby již od r. 2003 prostřednictvím metody komunitního plánování, jehož posláním je především zajištění místní dostupnosti služeb podle zjištěných potřeb občanů. Smyslem je vytvořit takový systém, který vychází vstříc obyvatelům města a nabízí jim takovou síť služeb, která poskytuje služby kvalitní, finančně a místně dostupné. Komunitní plánování je založeno na principu partnerství a spolupráce mezi městem, odborníky, uživateli a veřejností. Za účasti více než 70 organizací se podařilo v Ostravě vybudovat komplexní síť sociálníc služeb, která poskytuje 180 služeb pro více než 30 tisíc uživatelů.
Z rozpočtu města na rok 2019 bylo vyčleněno pro síť sociálních služeb 327 milionu Kč, uzavírá Z.Pražák.