KDU.breadcrumbs.homeOkresy Ostrava - město Aktuality Tisková konference KDU-ČSL v Ostravě ke komunálním volbám
Zpět

Tisková konference KDU-ČSL v Ostravě ke komunálním volbám

Přidáno 31. 7. 2018
Ilustrační foto
Přední ostravští kandidáti do komunálních voleb představili své priority a volební program.

V den, kdy končí podávání kandidátek pro komunální volby, uskutečnila v okresní kanceláři KDU - ČSL v Ostravě tisková konference za účasti předních kandidátů jak do zastupitelstva města  Ostravy, tak kandidátů do velkých ostravských obvodů - Zbyňka Pražáka, Miroslava Paula, Reginy Gogelové, Vojtěch Curyla a Rudolfa Zahradníka.
 
V úvodu vystoupil a přednesl tiskovou zprávu  Zbyněk Pražák


Složení kandidátky a program KDU-ČSL pro volby do zastupitelstva Statutárního města Ostravy pro volební období 2018 - 2022

 
Naše kandidátka  do zastupitelstva Statutárního města Ostravy
 
Dovolujeme si představit naši kompletní kandidátku do Zastupitelstva města Ostravy.  Její  přípravě  jsme věnovali  značnou péči.  Je složena  jednak z členů KDU-ČSL, ale také i z nezávislých kandidátů, kteří  se plně ztotožňují s hodnotami, které naše strana zastává a prosazuje.  Proto  nás  také voliči na kandidátní listině, jak do zastupitelstva Statutárního města Ostravy, tak i do zastupitelstev všech městských obvodů (vyjma kandidátky  do zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a také i do zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, v němž bude společná kandidátka se Stranou zelených), budou moci najít pod názvem  KDU-ČSL a nezávislí kandidáti . Celou naši kandidátku je pak možno najít na našich webových stránkách www.kduostrava.cz
 
Za zmínku jistě stojí,  že možná na rozdíl od některých jiných kandidujících subjektů, v rámci celé naší členské základny v Ostravě  neexistují žádná lobistická křídla a frakce, prosazující své zájmy.  Proto jsme také mohli  jmenovité obsazení a pořadí kandidátů naprosto nezaujatě společně  důkladně zvažovat, a to především s ohledem na individuální míru  připravenosti a možnosti jednotlivých kandidátů k následnému profesionálnímu nasazení a plné osobní angažovanosti pro  naplňování našeho  volebního programu. Samozřejmostí a výhodou je, že žádný z vyšších stranických stupňů KDU-ČSL nezasahuje do personálního obsazování a pořadí kandidátů na kandidátních listinách do zastupitelstva města i městských obvodů.
 
Pro zajímavost lze uvést, že ze všech  55-ti členů kandidátky je 37 mužů a 18 žen, průměrný věk kandidátů je 49,9 let. Nejmladší  naší kandidátce  je 27 let, nejstarší  je 85 let, přičemž se jedná  o dosud pracovně aktivní lékařku. 40 kandidátů má universitní vzdělání, z toho 6 z nich i akademický titul. Kandidátka je prostoupena  širokým  spektrem pracovních profesí.  Náměstek primátora, starosta, místostarostové, vysokoškolští i středoškolští učitelé, ředitelé společností a organizací, finanční experti,  lékař , lékárník, toxikoložka,  zdravotní  sestry, technici, podnikatelé, ale i  mistr uzenářské výroby a pilotka letadla.   
 
Našich prvních 20 kandidátů do zastupitelstva Statutárního města Ostravy
            1.   Ing. Zbyněk  Pražák, Ph.D., náměstek primátora, předs.Rady diecéz.charity (čestná funkce)
            2.   Ing. Miroslav  Paul,  ředitel společnosti
            3.   Ing. Regina  Gogelová, finanční specialista
            4.   Mgr. Michal  Hořínek, právník, místostarosta Stará Bělá
            5.   Mgr. Ilja  Racek, Ph.D., ředitel divadla
            6.   Ing. Tomáš  Holáň, vedoucí logistiky
            7.   PhDr. Miriam  Prokešová, Ph.D., vysokoškolská učitelka  NEZÁVISLÝ  KANDIDÁT
            8.   Mgr. Pavel  Stuchlý, středoškolský učitel
            9.   Ing. Petr  Kudela, zástupce ředitele televize NOE
            10. Ing. František  Staněk, Ph.D., vysokoškolský pedagog, místostarosta Ostrava -Jih
            11. Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel Povodí Odry
            12. Ing. Tomáš Výtisk, starosta Krásné Pole  NEZÁVISLÝ  KANDIDÁT
            13. Ing. Rudolf Zahradník, ekonom 
            14. Ing. Eduard Dvorský, technik strojírenství a metalurgie
            15. Ing. Michal Domašík, finanční poradce
            16. Bc. Martin Pražák, DiS., ředitel Charity Ostrava  NEZÁVISLÝ  KANDIDÁT
            17. Markéta Nováčková, DiS, produkční  NEZÁVISLÝ  KANDIDÁT
            18. Kajetán Kubenka, stavební technik 
            19. Ing. Vladimír Stuchlý, technik 
            20. Ing. Vladimír Tlach, komerční vozmistr
 
           Náš volební program
V centru našeho zájmu vždy stál,  stojí a bude stát  člověk, občan a obyvatel Ostravy. Jeho problémy, jeho starosti a jeho přání. To je naše jediné a hlavní volební téma, stěžejní bod našeho volebního programu.
 
A je naším eminentním zájmem, aby lidé vnímali Ostravu, jako krásné, moderní,  perspektivní a atraktivní město. To je také podmínka pro to, aby zejména mladí lidé z Ostravy neodcházeli, ale naopak , aby si Ostravu zvolili jako místo, v němž chtějí trvale žít se svojí rodinou a kde budou šťastni.
 
Pokud nejsme limitováni jinými okolnostmi, existuje obecně několik základních kritérií, která jsou při výběru takového místa rozhodující
 
  • možnost  profesního uplatnění
  • vyhovující bydlení
  • kvalita životního prostředí
  • pocit bezpečí
  • možnosti  pro trávení volného času
  • rozsah a úroveň služeb
  • možnosti pro vzdělávání  dětí a rodinnou pohodu  
Proto jsme  ke každému z těchto bodů připojili několik konkrétních opatření, která  považujeme za důležitá a která v rámci svého volebního programu hodláme prosazovat.,  Jedná se samozřejmě o takové záležitosti, které lze z pozice rozhodování  samosprávných orgánů města či městských obvodů  reálně ovlivnit.
Pro zjednodušení  nejdůležitější problémy : Znečištěné životní prostředí, problémy s parkováním, problémy ubytoven,  vyloučených lokalit a jejich okolí, bezpečnostní situace ve městě, potřeba pomoci  dětem a rodinám  s dětmi v rámci kompetencí města a městských obvodů, nedostatek míst v domovech pro seniory a bezbariérových malometrážních bytů,  problémy s infrastrukturou, odstranění „vředů města“ v podobě neobývaných a nevyužívaných objektů, hyzdících město , dotažení plánovaných investic do zdárného konce, kultivace veřejných prostor a celkového  prostředí ve městě, kvalitní a bezbariérová městská hromadná doprava, vytváření podmínek pro zajímavé investory Ale pochopitelně i další, které přináší čas. 
 
Ve vší pokoře, byli bychom rádi, aby občané Ostravy vnímali KDU-ČSL v Ostravě  jako symbol jednoty, profesionality, korektnosti a upřímnosti.  Věřím, že  se nám to dosud snad i daří. Jsou to hodnoty, které do politiky neodmyslitelně patří,  i když se z ní  stále více vytrácejí. Pro nás jsou však zásadní, neboť přispívají k pocitu všeobecné jistoty a spolehlivosti.  Chtěli bychom je Ostravě a jejím občanům nabídnout jako naši přidanou hodnotu pro  volby  do zastupitelstva města i městských obvodů, neboť bez nich je obtížné hledat cesty  ke konsensuálnímu   řešení problémů města jako celku.
 
Naši volební kampaň  jsme  zahájili v průběhu  měsíce července. Možná s tím rozdílem, že oproti  jiným kandidujícím   stranám  a sdružením se nechceme ve svých propagačních materiálech zaštiťovat vrcholnými stranickými bossy a jejich obecnými a populistickými proklamacemi.  Chceme se naopak soustředit na zviditelnění  našich ostravských  kandidátů, kteří zde se svými rodinami  žijí, jsou pro  občany  viditelní a dosažitelní.  A zároveň  dobře rozumí  zdejším  konkrétním problémům a mají eminentní zájem na jejich řešení. Proto jsme v rámci našich skromných a omezených možností  na území  Ostravy zajistili instalaci  několika billboardů, založili nové webové stránky www.kduostrava.cz a v komunikaci s veřejností se soustředíme  i na širší využívání sociálních sítí.
 
                                                                                       Zbyněk Pražák
                                                       lídr kandidátky do zastupitelstva Statutárního města Ostravy