KDU.breadcrumbs.homeOkresy Ostrava - město Aktuality Zbyněk Pražák odpovídá na otázky Moravskoslezského DENÍKU
Zpět

Zbyněk Pražák odpovídá na otázky Moravskoslezského DENÍKU

Přidáno 25. 7. 2018
Ilustrační foto
KDU-ČSL jako symbol jednoty, profesionality, korektnosti a upřímnosti.
Vážený  pane  šéfredaktore,
srdečně Vás zdravím a dovoluji si reagovat na Vaše dotazy
 
  1. Má už KDU-ČSL v Ostravě celou kandidátku hotovou?  
 
Naše kandidátka do zastupitelstva města je samozřejmě kompletně hotova.  Její  přípravě  jsme věnovali  značnou péči  a  již před časem jsme se dohodli na jejím personálním   obsazení.  Je složena  jednak z členů KDU-ČSL, ale také i z nezávislých kandidátů, kteří  se plně ztotožňují s hodnotami, které naše strana zastává a prosazuje.  Proto  nás  také voliči na kandidátní listině budou moci najít pod názvem  KDU-ČSL a nezávislí kandidáti . Celou naši kandidátku je možno najít na našich webových stránkách www.kduostrava.cz
 
Za zmínku jistě stojí,  že možná na rozdíl od některých jiných kandidujících subjektů, v naší okresní organizaci se neprojevují žádná lobistická křídla a frakce, prosazující své zájmy.  Proto jsme také  jmenovité pořadí kandidátů  společně  důkladně zvažovali i s ohledem na individuální míru  připravenosti a možnosti jednotlivých kandidátů k  profesionálnímu nasazení a k naplňování našeho  volebního programu. Samozřejmostí je pak také skutečnost, že žádný z vyšších stranických stupňů KDU-ČSL nezasahuje do personálního obsazování a pořadí kandidátů na kandidátních listinách.  
 
  1. Můžete mi poslat jména prvních deseti lidí na kandidátce pro ostravský magistrát?    
                  1.   Ing. Zbyněk  Pražák, Ph.D.   náměstek primátora, 63 let , Mariánské Hory
                  2.   Ing. Miroslav  Paul       ředitel společnosti,  54 let,  Hrabůvka
                  3.   Ing. Regina  Gogelová   finační specialista,  50 let,  Nová Bělá
                  4.   Mgr. Michal  Hořínek    právník, mistost.Stará Bělá, 41 let, Stará Bělá
                  5.   Mgr. Ilja  Racek, Ph.D    ředitel divadla,  68 let, Moravská Ostrava
                  6.   Ing. Tomáš  Holáň        vedoucí logistiky,  41 let, Poruba
                  7.   PhDr. Miriam  Prokešová, Ph.D.   vysokoškolská učitelka, 57 let, Koblov
                  8.   Mgr. Pavel  Stuchlý     středoškolský učitel, 42 let, Stará Bělá
                  9.   Ing. Petr  Kudela         zástupce ředitele TV NOE, 49 let, Heřmanice
                  10. Ing. František  Staněk, Ph.D.  místostarosta O – Jih, 65 let, Zábřeh
 
 
  1. Můžete mi poslat jméno vašeho kandidáta do senátních voleb?
 
Velmi jsme zvažovali možnost kandidatury vhodného  kandidáta z našich řad  do letošních senátních voleb pro volební obvod 71 Ostrava-město. Nicméně po celkovém vyhodnocení situace jsme nakonec  vyhodnotili, že bude lépe, aby ti, kteří by mohli být vhodnými kandidáty,  dali přednost své  účasti  s  maximálním nasazením  v rámci  našich kandidátek  do  komunálních voleb.  S vizí možnosti jejich případného následného  profesionálního působení v komunální politice.  Rovněž jsme zůstali zdrženliví  k nabídkám několika zájemců o kandidaturu do senátu za naši stranu, kteří nejsou našimi členy, ani  jejich jména nikdy nefigurovala na našich kandidátkách.  Proto kandidáta za KDU-ČSL do senátních voleb stavět nebudeme.
 
  1. Kdy KDU-ČSL v Ostravě zahájí volební kampaň a jaké bude její hlavní téma?
 
Je třeba říci, že volební kampaň jsme již zahájili. Možná s tím rozdílem, že oproti  jiným kandidujícím   stranám  a sdružením se nechceme ve svých propagačních materiálech zaštiťovat vrcholnými stranickými bossy a jejich obecnými a populistickými proklamacemi.  Chceme se naopak soustředit na zviditelnění  našich ostravských  kandidátů, kteří zde se svými rodinami  žijí, jsou pro  občany  viditelní a dosažitelní.  A zároveň  dobře rozumí  zdejším  konkrétním problémům a mají eminentní zájem na jejich řešení. Proto jsme v rámci našich skromných a omezených možností  na území  Ostravy zajistili instalaci  několika billboardů, založili nové webové stránky www.kduostrava.cz a v komunikaci s veřejností se soustředíme  i na širší využívání sociálních sítí.
 
Co se týče našeho hlavního volebního  tématu, dovolujeme si nabídnou možná trochu neobvyklou filosofii.  V centru našeho zájmu musí stát vždy člověk, občan a obyvatel Ostravy. Jeho přání, jeho starosti a jeho problémy. To je naše hlavní volební téma a   odtud se také odvíjí  i náš volební program. Podstatné  problémy našeho města a jeho občanů  umíme  dobře pojmenovat a také, díky svým zkušenostem, u většiny z nich  nabídnout rovněž reálné řešení. Jejich spektrum není obsahově až tak široké. Z těch nejdůležitějších : znečištěné životní prostředí, problémy s parkováním, problémy ubytoven ,  vyloučených lokalit a jejich okolí, bezpečnostní situace ve městě, potřeba pomoci  dětem a rodinám  s dětmi v rámci kompetencí města a městských obvodů, nedostatek míst v domovech pro seniory a bezbariérových malometrážních bytů,  problémy s infrastrukturou, odstranění „vředů města“ v podobě neobývaných a nevyužívaných objektů, hyzdících město , dotažení plánovaných investic do zdárného konce, kultivace veřejných prostor a celkového  prostředí ve městě. Ale pochopitelně i další, které přináší čas.  
 
Ve vší skromnosti, rádi bychom, aby občané Ostravy vnímali KDU-ČSL v Ostravě  jako symbol jednoty, profesionality, korektnosti a upřímnosti.  Věřím, že  se nám to dosud i daří  . Jsou to hodnoty, které do politiky neodmyslitelně patří,  i když se z ní  stále více vytrácejí. Pro nás jsou však zásadní, neboť přispívají k pocitu všeobecné jistoty a spolehlivosti.  Chtěli bychom je Ostravě nabídnout jako naši přidanou hodnotu do voleb do zastupitelstva města i městských obvodů, neboť bez nich je obtížné hledat cesty  ke konsensuálnímu   řešení problémů města jako celku.
 
 
 
Vážený pane šéfredaktore,
 
omlouvám se, pokud jsem rozsahem svých odpovědí překročil očekávaný prostorový limit. Upřímnou snahou však bylo jednak  poctivě odpovědět na Vaše otázky, ale rovněž zmínit  i  souvislosti, bez nichž by  byl z mého pohledu obsah odpovědí  neúplný.
 
S pozdravem a přáním všeho dobrého
                                                                        Zbyněk Pražák