KDU.breadcrumbs.homeKraj Informace Vyhlášení primárních voleb pro volby do zastupitelstva kraje v r. 2024
Zpět

Vyhlášení primárních voleb pro volby do zastupitelstva kraje v r. 2024

Přidáno 25. 4. 2023
Ilustrační foto
Krajský výbor KDU-ČSL MSK:
  • vyhlašuje na základě § 27 odst. 3 Stanov KDU-ČSL primární volby do zastupitelstva kraje v roce 2024,
 
  • vyhlašuje v souladu s čl. 10 Nominačního řádu KDU-ČSL termín konání primárních voleb na 14. 10. 2023 v 9:00 hodin, Ostrava - Stará Bělá,
 
  • určuje formu volby nepřímou,
 
  • pro přípravu a organizaci primárních voleb ve smyslu Nominačního řádu KDU-ČSL zvolil za členy Nominační komise pro volby do zastupitelstva kraje 2024: Elenu Vahalíkovou, Tomáše Bařáka, Pavlu Pavliskovou, Štěpánku Křehlíkovou, Zbyňka Obdržálka. Náhradníky: Martu Kolegovou, Helenu Gelnarovou, Petru Burešovou.
 
  • stanovuje adresu pro doručení návrhů na kandidáty: Krajská kancelář KDU-ČSL, Palackého 129, 738 02 Frýdek-Místek
 
  • nejzazší termín pro doručení návrhů na kandidáty: 8. 9. 2023 do 14:00 hodin
 
Návrhy na kandidáty do zastupitelstva kraje 2024 mohou podat jednotliví členové a orgány KDU-ČSL v MSK na předepsaném formuláři, a to do 8. 9. 2023 do 14:00 hodin na adresu výše uvedenou. Součástí písemného návrhu na kandidáta musí být:
1) podepsaný formulář „Návrh kandidáta do primárních voleb“ dostupný na webu kdu.cz (Navrh-kandidata-do-primarnich-voleb-2020-el.pdf.aspx (kdu.cz))
2) podepsaný písemný souhlas kandidáta s jeho kandidaturou a prohlášení, že nekandiduje za žádnou jinou politickou stranu nebo politické hnutí (volnou formou),
3) doklad o zaplacení nominačního poplatku, který ve výši 1.000,- Kč za kandidáta hradí navrhovatel (hotově nebo na číslo účtu: 2502538782/2010, VS datum narození kandidáta). 
  • za volitele určuje KV delegáty krajské konference, kteří byli zvoleni v roce 2022.

 
 
V Ostravě dne 24. 4. 2023
 
 
Mgr. Elena Vahalíková                         

krajská manažerka KDU-ČSL MSK

Příloha:
1) pdf verze - Vyhlášení primárních voleb
2) Návrh kandidáta do primárních voleb
3) Souhlas/prohlášení kandidáta (vzor)