Zpět

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

1. Náměstek hejtmana MSK - oblast kultury, místopředseda KV