Zpět

Špluchovské Dožínky

Přidáno 11. 9. 2019
Ilustrační foto
Dne 8. září 2019  byla v kapli sv. Jana Nepomuckého v Horních Bludovicích - Špluchově, sloužena mše svatá s úmyslem na poděkování za úrodu. Mimo jiné se v příštím roce bude slavit 90. výročí posvěcení této kaple. Po mši svaté se farníci ze Špluchova postarali o skvělé občerstvení. Musím říci, že přecházel zrak, co všechno za dobroty připravili. A ta květinová výzdoba Aničky, to nemá konkurenci. Srdečné poděkování patří všem, a je jich hodně, nelze je ani vyjmenovat, protože jsou to všichni, kteří se o kapli a vše okolo ní starají. Ale přece jen budu jmenovat otce Marcela a otce Jiřího, kteří slouží v kapli mše svaté a určitě si mohu dovolit jejich jménem napsat, že kapli na Špluchově a její farníky mají ve svém srdci. Patří jim srdečné poděkování.