Zpět

Role otce v rodině

Přidáno 23. 5. 2023
Ilustrační foto
Dnes proběhla ve sněmovně zajímavá akce, jejíž iniciátorkou byla paní poslankyně Pavla Golasowská. Nesla název: "Role otce v rodině"
"KONEČNĚ SE ZDE ROZPROUDILA DEBATA MEZI CHLAPY, JAKÝ BY VLASTNĚ TEN CHLAP, TÁTA MĚL BÝT." To byl závěr dnešního kulatého stolu, který dnes pořádala Pavls Golasowská ve spolupráci s poslankyní Ninou Novákovou a poslanci Alešem Dufkem a Jakubem Jandou. Se svými příspěvky vystoupili lékaři Vladimír Chvála a Ludmila Trapková, socioložka Jana Klímová Chaloupková, pedagog Marek Herman, římskokatolický kněz Marián Pospěcha a také již zmiňovaní kolegové Aleš Dufek a Jakub Janda.
Mimo téma otcovství, bezpečného domova pro děti, kde máma i táta znají své role, kdy máma představuje něžnou náruč a táta jistotu a bezpečí, jsme se dotkli také velice vážného a aktuálního tématu tranzice. Změna dívky na kluka a opačně je velice diskutované,ale také nebezpečné téma pro mladé lidi, kteří ve svých nácti letech hledají svou identitu a rozhodují se ke změně na základě pocitů. Jejich často mylné rozhodnutí má pro jejich příští život nedozírné následky. "Jsem přesvědčena, že rozhodnutí o výši věku, kdy se člověk rozhodne pro změnu pohlaví není téma pro politiky, ale je to téma na výsost odborné a my jako politici bychom měli dát odborníkům za pravdu." dodala paní poslankyně.
Děkujeme všem za dnešní účast a přednášejícím za mnoho cenných podnětů, postřehů a odborných připomínek, které nejen jistě všichni použijeme pro naši další práci. Práci pro přirozenou rodinu, kterou je potřeba hájit v dnešním světě mnohem více, než kdy jindy.