KDU.breadcrumbs.homeOkresy Nový Jičín Aktuality Členové okresu Nový Jičín se zúčastnili Vnitrostranického setkání KDU-ČSL
Zpět

Členové okresu Nový Jičín se zúčastnili Vnitrostranického setkání KDU-ČSL

Přidáno 11. 9. 2023
Ilustrační foto
V pátek 8.9. a v sobotu 9.9. se v Praze v Top Hotelu uskutečnilo unikátní Vnitrostranické setkání KDU-ČSL.
Proběhlo jako vyvrcholení několikaměsíčního snažení celé členské základny KDU-ČSL definovat problémy, před kterými naše strana stojí a se kterými se potýká. Cílem setkání bylo najít odpověď na 10 otázek, které vyvstaly při analýze dotazníků vyplňovaných členy strany na jaře a výstupů z worshopů, které probíhaly v květnu a červnu. Otázky byly tyto:
  1. Jaká má být dlouhodobá vize a strategie KDU-ČSL?
  2. V čem je nebo by měla být KDU-ČSL jedinečná?
  3. Jaké jsou hodnoty křesťanské demokracie a jak je moderně interpretovat?
  4. Jaký má být politický styl KDU-ČSL?
  5. Co udělat proto, abychom na KDU-ČSL mohli být hrdí?
  6. Jak zlepšit komunikaci s potenciálními voliči?
  7. Jak zlepšit interní komunikaci se členy?
  8. Jak oslovit off-line voliče?
  9. Jak zlepšit komunikaci s jádrem voličů KDU-ČSL?
  10. Co pro nás znamená konzervatismus?
 
O svých odpovědích na tyto otázky diskutovalo zhruba 400 členů strany ve 30 skupinkách po přibližně 12 členech a to tak, že každý člen v průběhu pátku vystřídal 3 skupinky a debatoval tak o 3 různých tématech. Cílem debaty bylo shodnout se ve skupince na usnesení, které bude odpovědí na danou otázku, a zároveň pojmenovat výhody a rizika tohoto usnesení. 
V průběhu soboty potom byla tato usnesení představena plénu celostátního setkání a poté o nich bylo hlasováno. 
Celý průběh setkání výrazně usnadňovala mobilní aplikace, která obsahovala všechny základní informace. Celkově byla organizace akce skvěle zvládnuta, časový harmnogram byl přesně dodržován a vše probíhalo hladce. Poděkování za organizaci patří hlavně členům IKDP a dobrovolníkům, kteří se zhostili rolí moderátorů diskuzních skupinek. 
A nyní doufejme, že dvoudenní snaha více než 400 členů KDU-ČSL nevejde vniveč, ale bude mít konkrétní výsledky.