Zpět

Novojičínský HLAS č.2

Přidáno 30. 9. 2021 (Administrátor)
Ilustrační foto
Zpravodaj okresní organizace KDU-ČSL pro členy místních organizací ~ Vydává okresní organizace KDU-ČSL
Vážené sestry a bratři, po pár měsících dostáváte do rukou nové číslo našeho občasníku Novojičínský hlas. Snažíme se Vás tímto blíže seznámit s atmosférou dění v rámci KDU-ČSL a předvolební koalice SPOLU. S jistou hrdostí a současně i nadějí lze konstatovat, že v rámci koalice SPOLU dochází k prohloubení porozumění, a to se projevilo nejen při sestavování kandidátky, ale především v rámci tvorby volebního programu. Na dalších stránkách tohoto výtisku se sami můžete přesvědčit, že náš společný program akcentuje otázky nám lidovcům tak vlastní, jako je sociální oblast, oblast školství, zdravotnictví, zemědělství a v neposlední řadě i oblast ekologie. Náš společný program je založen na dlouhodobých cílech a rozvoji celé společnosti, přesahuje svým obsahem pouhé 4 „volební“ roky. Nejdeme cestou rozdávání dárků tady a hned a nestarání se, kdo to zaplatí. Říkáme, že našim dětem musíme předat zemi v lepším stavu, než v jakém je právě nyní. Je to nesnadný a dlouhodobý úkol, ale je vidět, že tato cesta je pozitivně vnímána zodpovědnými a přemýšlivými lidmi a naše preference mají rostoucí trend. Žádám Vás tímto, abyste ve svém okolí pomohli šířit náš program, dokázali jej vysvětlit a objasnit jeho pozitiva. Věřím, že pak dokážeme s Vaší pomocí porazit naše volební soupeře a uvést zemi do pořádku.

Ing. Václav Pomikálek, MBA
předseda okresní organizace


Kompletní vydání zpravodaje ke stažení: