KDU.breadcrumbs.homeOkresy Nový Jičín Aktuality Zvolením to nekončí - Zpětná vazba v komunální politice v praxi
Zpět

Zvolením to nekončí - Zpětná vazba v komunální politice v praxi

Přidáno 30. 10. 2023
Ilustrační foto
Možná jste si i vy lámali hlavu s tím, jak dát efektivně svým kolegům v místních, okresních, krajských organizacích nebo vašim zástupcům zvoleným do veřejných funkcí nějakou zpětnou vazbu. Jak požádat funkcionáře o to, aby se sami ohodnotili, aniž by to dotyční vnímali jako útok na svoji kompetentnost? Jak docílit toho, aby na konci této iniciativy vznikly konkrétní kroky a cíle? A jde to vůbec? 

Nedávno takovou zpětnou vazbu, nazvanou vtipně "interpelace na našeho místostarostu" aplikovali členové KDU-ČSL v jednom městě okresu Nový Jičín. Možná může být zdrojem inspirace i pro další místní organizace. Vždyť i během vnitrostranické debaty, dotazníkového šetření a workshopů velmi často zaznívalo, že dělat "schůze pro schůze" je zbytečná ztráta času. Je potřeba dát setkáním opravdový obsah, stanovit cíle, úkoly a termíny. A následně i jejich plnění hodnotit a vyžadovat.
Jak probíhala zmíněná zpětná vazba, popisuje jeden z organizátorů takto:

Po roce od voleb jsme svolali schůzi aktivních členů KDU z Kopřivnice, Lubiny a Mnišího, abychom si ugrilovali našeho místostarostu :-) Vše samozřejmě v přátelském duchu. Chtěli jsme po něm zhodnocení jeho roční práce a spolupráce v koalici na radnici - jak to jde, co se podařilo, jaké jsou vize do dalších let atd.

Standa to pojal skvěle - jako jakousi zpětnou vazbu směrem ke "svým" lidem, kteří mu v kampani pomáhali a mají o dění v KDU a komunální politiku zájem. Zhodnotil sebe z několika pohledů - 1. jakožto místostarosta (vedení města, správný hospodář), 2. z pohledu předsedy MO Kopřivnice (práce pro stranu), 3. sebehodnocení z hlediska morálky a kvality svého života.

Poté proběhla diskuze a výsledkem byly náměty, na čem by se dalo zapracovat - práce v členské základně, výchova nových tváří ve vedení MO v Kopřivnici apod. Byly rozdány konkrétní úkoly (nejen pro Standu, ale i pro ostatní účastníky schůze) a stanoveny termíny!, do kdy se mají úkoly splnit. Byl domluven termín dalšího setkání, tentokrát již se všemi kandidáty z uplynulých voleb pro jejich zaktivizování a přidání ruky k dílu.

Schůze pro schůze jsou k ničemu. Toto setkání však bylo dle všech zúčastněných velice plodné.

Za zaslaný text děkuji Jirkovi z MO Lubina. 
Foto: koprivnice.cz