Zpět

Domov sv. Kateřiny

Přidáno 16. 4. 2021
Ilustrační foto
Domov sv. Kateřiny v Opavě se bude rozšiřovat o dalších 26 lůžek.
Jakožto spoluzakladatel jsem v roce 2018 otevíral 24 míst z pozice ředitele Seniorcentra, nyní jako náměstek primátora jsme v koalici prosadili přebudování dalšího patra, ke službám občanů města, ale i jiným potřebným. Má to cenu!

Michal Jedlička