KDU.breadcrumbs.homeOkresy Ostrava - město Aktuality Zrušení papírových jízdenek v MHD Ostrava
Zpět

Zrušení papírových jízdenek v MHD Ostrava

Přidáno 15. 7. 2020
Ilustrační foto
Jako okresní organizace KDU-ČSL Ostrava jsme byli dotázáni na důvod zrušení papírových jízdenek v ostravské MHD. I když se jedná o ojedinělý dotaz, odpovídáme na něj.
Od 1.července 2016, byla v ostravské MHD, jako první v ČR, zavedena možnost platby jízdného bezkontaktní bankovní platební kartou (dále BPK). Tento způsob platby měl velmi pozitivní ohlas a v současné době představuje více jak 64% plateb za jednotlivou jízdu v MHD. Platba jízdného BPK umožňuje zaplatit jízdné i za další až 4 spolucestující a v každém případě je zcela anonymní, tedy naprosto vylučuje možnost sledování pohybu držitele karty. Kromě toho existují další alternativní platby jednotlivého jízdného a to z elektronické peněženky karty ODISKA (15,83% jízd), prostřednictvím SMS (7% jízd) a od loňského roku i kreditní jízdenky (dále KJ), vydávané 17 automaty na nejvýznačnějších dopravních uzlech ve městě (hl.nádraží, nádraží Svinov, ÚAN, Hranečník, Dubina a další), zákaznickými centry DPO a dalšími externími prodejci. V současné době představují KJ platbu za 12,75% jednotlivých jízd v ostravské MHD.
Systém označování papírových jízdenek v MHD Ostrava byl zaveden v roce 1995 a dosáhl limitu své technické i morální životnosti. Jeho obnova pro 630 vozidel MHD by si vyžádala náklady ve výši 35 mil.Kč. Roční úspora provozních nákladů v souvislosti se zrušením papírových jízdenek představuje částku vyšší jak 10mil. Kč.
Máme za to, že současné řešení platby jízdného představuje významný kvalitativní krok jak z hlediska technologického, tak i ekonomického, a to nejen pro dopravní podnik, ale i pro cestující veřejnost.